Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij onze uiterste best om goede zorg te leveren.

Toch kan het zijn dat u een klacht heeft. Dat betreuren wij ten zeerste!

Wij hopen dan ook dat u dat bij ons aangeeft en wij er een goed gesprek met elkaar over kunnen hebben.

 

Komen we er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het klachtenloket Paramedici.

Dit is een onafhankelijke partij! 

 

klachtenloket paramedici


Contactgegevens

Klachtenloket Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht

info@klachtenloketparamedici.nl
T: 030 310 09 29 

 

Wij zijn op werkdagen tussen 9 en 12.30 uur telefonisch bereikbaar. Heeft u vragen aan ons dan stellen wij het op prijs als u deze via e-mail aan ons stelt. Wij doen ons uiterste best om alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

Werkwijze

Voor de behandeling van de klacht schakelt het KLP een onafhankelijk klachtenfunctionaris in. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De klachtenfunctionaris analyseert de klacht en bespreekt met de cliënt welke mogelijkheden er zijn om de klacht te behandelen.

Afhankelijk van de uitkomst biedt hij ondersteuning bij het verwoorden van de klacht of gaat hij over tot bemiddeling van de klacht.

In geval van bemiddeling legt hij de klacht voor aan de paramedicus over wie de cliënt klaagt en vraagt deze om een reactie op de klacht.

Van deze reactie wordt de cliënt vervolgens op de hoogte gesteld. Desgewenst organiseert de onafhankelijke klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek tussen de cliënt en paramedicus en kan daarbij ook aanwezig zijn.

Ter afsluiting ontvangt de cliënt van zijn behandelaar een brief waarin, met redenen omkleed, is aangegeven tot welke conclusies de klacht heeft geleid, welke afspraken er zijn gemaakt of welke maatregelen er zijn genomen en binnen welke termijn deze worden gerealiseerd.

 

Wanneer de klacht in behandeling is genomen door de klachtenfunctionaris, maar de cliënt is het niet eens met de oplossing van de klachtenfunctionaris en hij wil de klacht doorzetten, dan wordt de klacht een geschil.

De cliënt kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of dit gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Hier zijn wel kosten aan verbonden: 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als de cliënt ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet de cliënt betalen, ongeacht of hij al dan niet in het gelijk wordt gesteld. De geschillenregeling is erkend door het ministerie van VWS.