Algemene Voorwaarden

U vindt hier de algemene voorwaarden van onze praktijk. Tijdens de intake worden deze met u besproken en wordt u gevraagd te ondertekenen.
 

Algemene voorwaarden

1) Iedereen heeft vanuit de basisverzekering recht op 10 uur (hand-) ergotherapie per jaar, waarbij het eigen risico wordt aangesproken.

 

2) Met ingang van augustus 2022 werken wij contractvrij. Dat betekent dat Infomedics de facturering regelt met de zorgverzekeraar en met u. Houdt er rekening mee dat de behandeling mogelijk niet volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en dat u een eigen bijdrage dient te betalen. Informeer bij uw zorgverzekering waar u recht op heeft.

 

3) Afspraken die niet tijdig (uiterlijk 24 uur tevoren) worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Een vrijgevallen afspraak benutten wij graag voor het inplannen van cliënten, zodat onze agenda’s zo optimaal mogelijk worden gevuld en wachtlijsten worden voorkomen.

 

4) Bij afronding van de behandeling, zal een eindrapportage worden verzonden aan de verwijzer.

 

5) Andere behandelaars zijn;

- Huisarts

- Specialist

- Fysiotherapeut

- Gemeente

- Thuiszorg

- Anders, namelijk

 

6) Ik heb dit jaar eerder ergotherapeutische behandeling gehad                                   JA/NEE

Ergotherapeut:                                                Aantal uren:

 

7) Ik geef toestemming om in het kader van de behandeling informatie uit te wisselen  voor overleg met bijv. arts, andere hulpverleners, gemeente (WMO), ziektekostenverzekeraar, uitleenorganisatie, binnen de kaders van het professionele beroepsgeheim.                                                                                                                       JA/NEE

 

 

Voor akkoord met deze algemene voorwaarden.

Datum en plaats:                                             Handtekening: